Een complete reisverzekering aangepast aan onze reizen over de hele wereld.

Easy Languages biedt u een volledige verzekering aan die aangepast is aan al onze formules voor een verblijf in het buitenland, ongeacht uw bestemming.

Deze verzekering dekt medische, chirurgische en tandheelkundige kosten, medische bijstand en repatriëring, bagageverzekering in geval van diefstal of verlies door de luchtvaartmaatschappij, persoonlijke aansprakelijkheid en onderbreking van het verblijf.

Let op: onze verzekering dekt medische kosten en/of hospitalisatiekosten in geval van een COVID-infectie.

Praktische details

Alle deelnemers zijn verplicht om een toereikende reisverzekering af te sluiten ter dekking van medische kosten, medische repatriëring en burgerlijke aansprakelijkheid. Als u niet over een dergelijke verzekering beschikt, kan Easy Languages u een uitgebreide verzekering aanbieden voor ziekte, ongevallen, ziekenhuisopname, repatriëring, enz.

Wij hebben een samenwerkingsverband met een organisatie die zich specialiseert in verzekeringen voor taalreizen.

In Europa zijn onderdanen van de Europese Gemeenschap gedekt door de sociale zekerheid en het schoolpersoneel staat tot uw beschikking als u een arts of tandarts moet raadplegen. Uw ziekenfonds of uw sociale zekerheidsinstelling zal u op aanvraag voorzien van de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC).

Voor alle verblijven buiten de EU, moeten de deelnemers een verzekering afsluiten Ziekte-ongeval + assistentie/repatriëring. Voor verblijven binnen de EU is deze extra dekking facultatief, aangezien onderdanen van de Europese Gemeenschap onder de Europese sociale zekerheid vallen. De garantie wordt echter sterk aanbevolen voor repatriëringsdiensten en dringende medische bijstand buiten het kader van de verplichte ziektekostenverzekering.

Onze verzekeringspolis dekt de deelnemers, overal ter wereld gevestigd, op volgende voorwaarden:

Deelnemers gedomicilieerd in Europa (in het Schengengebied*):

 • Verblijf in Europa: 15€/week; 45€/maand; binnen de limiet van jaarlijkse vergoeding van 280€ (geldig in heel Europa, met uitzondering van het nationale grondgebied)
 • Verblijf buiten Europa: 20€/week, 60€/maand; binnen de grenzen van 360€ per jaar.

De deelnemers die buiten Europa zijn gevestigd :

 • 20€/week, 60€/maand; binnen de jaarlijkse limiet van 360€.

*Europa: Duitsland – Andorra – Oostenrijk – Balearen – Wit-Rusland – België – Bosnië-Herzegovina – Bulgarije – Kroatië – Cyprus – Denemarken – Spanje met uitzondering van de Canarische Eilanden – Estland – Finland – Frankrijk met uitzondering van de overzeese gebieden – Gibraltar – Griekenland + Eilanden – Hongarije – Ierland – Italië + Eilanden – Letland – Liechtenstein – Litouwen – Luxemburg – Macedonië – Malta – Monaco – Noorwegen – Nederland – Polen – Portugal met uitzondering van de Azoren en Madeira – Roemenië – Verenigd Koninkrijk – San Marino – Slowakije – Slovenië – Zweden – Zwitserland – Tsjechische Republiek – Turkije (Europees deel) – Oekraïne – Vaticaanstad.

Overzichtstabel

Garanties

Garantiebedragen en -limieten

Medische kosten in het buitenland of in het land van verblijf (indien voorzien in de Bijzondere Voorwaarden)

In geval van ziekenhuisopname, verplicht bellen naar het assistentiecentrum

 • Maximaal wereldwijd: €1.000.000 / $1.100.000
 • Onbeperkt aantal evenementen
 • Aftrekbaar per schadegeval: NIL

Geen ziekenhuisopname, tot 100% van de werkelijke kosten

 • Maximaal de hele wereld: 1.000.000€ / 1.100.000$.
 • Aftrekbaar per schadegeval: NIL

Psychiatrische en psychologische zorg

 • Durée du séjour inférieure à 3 mois
 • Durée du séjour de 3 à 6 mois
 • Durée du séjour de plus de 6 mois
 • Lengte van het verblijf minder dan 3 maanden
 • Verblijfsduur van 3 tot 6 maanden
 • Verblijfsduur van meer dan 6 maanden

Rehabilitatie, fysiotherapie, chiropractie

 • Lengte van het verblijf minder dan 3 maanden
 • Verblijfsduur van 3 tot 6 maanden
 • Verblijfsduur van meer dan 6 maanden
 • Na een ongeval
 • Maximaal per persoon: 140€/154$.
 • Maximaal per persoon: 140€/154$.
 • Maximaal per persoon: 280€/308$.
 • Werkelijke kosten

Tandheelkundige noodhulp

 • Durée du séjour inférieure à 3 mois
 • Durée du séjour de 3 à 6 mois
 • Durée du séjour de plus de 6 mois
 • Lengte van het verblijf minder dan 3 maanden
 • Verblijfsduur van 3 tot 6 maanden
 • Verblijfsduur van meer dan 6 maanden

Tandheelkundige zorg na een ongeval (orthodontie)

 • Maximaal per persoon en per tand: 420€/462$.

Optische kosten (brillen/lenzen) als gevolg van een ongeval

 • Maximaal 420€/462$

Medische bijstand en repatriëring

 • Verzending van essentiële geneesmiddelen die niet lokaal kunnen worden gevonden
 • Repatriëring van de Verzekerde naar zijn woonplaats
 • Terugkeer van een verzekerde begeleider
 • Werkelijke kosten
 • Werkelijke kosten
 • Vervoerskosten per trein 1e klasse of vliegtuig economy class

Dekking van een vervoersbewijs voor één of twee gezinsleden van de Verzekerde (bij langdurige ziekenhuisopname of bij identificatie van het lichaam van de Verzekerde)

Maximaal per persoon:

 • 1.400 € / 1.540 $ bij een ziekenhuisopname van meer dan 3 dagen
 • 2.800 € / 3.080 als het gaat om een ziekenhuisopname van meer dan 7 dagen (voor twee personen)
 • 2.800 € / 3.080 als het gaat om een ziekenhuisopname van meer dan 7 dagen (voor twee personen
 • Verblijfskosten voor één of twee gezinsleden (in geval van ziekenhuisopname of voor identificatie van het lichaam van de verzekerde)
 • 70 € / $77 per nacht tot een limiet van 1 050 € / $1 155
 • 105 € / $115 per nacht tot een limiet van 1 575 € / $1 732 (voor beide personen)

Dekking van de kosten van verlenging van het verblijf van de verzekerde

 • 150 / $165 per nacht tot een maximum van
 • Vervoerskosten per trein 1e klasse of vliegtuig economy class

Dekking van de kosten voor de verlenging van het verblijf van de begeleider

 • 150 / $165 per nacht tot een maximum van
 • Vervoerskosten per trein 1e klasse of vliegtuig economy class

Repatriëring van het lichaam in geval van overlijden van de Verzekerde

 • Werkelijke kosten

Kistkosten in geval van overlijden van de Verzekerde

 • 2 000 € / 2 200 $

Vervroegde terugkeer van de verzekerde in geval van overlijden of ziekenhuisopname van een naaste verwant

 • Een enkele reis (economy class) voor een verblijf van minder dan 5 maanden
 • Retourticket (economy class) voor een verblijf van meer dan 5 maanden
 • Rechtsbijstand in het buitenland
 • Vooruitgang van de veiligheid in het buitenland
 • Voorschot in contanten
 • Verzending van dringende berichten
 • Maximaal per verzekerde: €3.000 / $3.300
 • Maximaal per verzekerde: € 7.500 / $ 8.250
 • Maximaal per verzekerde: €1.000 / $1.100
 • Werkelijke kosten

Kosten voor opsporing en redding

 • Maximaal per verzekerde: € 2.000 / $ 2.200
 • Maximaal per evenement: €15.000 / $16.500

Bagagegaranties

Verlies, diefstal of beschadiging van de bagage

 • Maximaal per verzekerde: €2.100 / $2.310
 • Beperking van kostbaarheden: €350 / $385 per stuk
 • Maximale kostbaarheden: €700 / $770

Bagage vertraging van meer dan 24 uur

Aftrekbaar per schadegeval: 24 uur

 • Maximaal 175 € / 192 $ per persoon
 • Maximaal €1.000 / $1.100 per evenement

Individueel ongeval

Doodsoordeel

 • Bedrag per verzekerde: € 10.500 / $ 11.550

Kapitaal Onopzettelijke blijvende invaliditeit

 • Maximaal per verzekerde: tot €52.500 / $57.750
 • Relatieve franchise in geval van een handicap: NIL

Wettelijke aansprakelijkheid

Wettelijke aansprakelijkheid Privéleven in het buitenland

 • Maximaal lichamelijk letsel: 750 000 € / 832 500 $.
 • Maximale materiële schade: €385.000 / 423.600
 • Juridische bijstand inbegrepen

Transportvertraging

In geval van een vertraging van meer dan 24 uur ten opzichte van het oorspronkelijk geplande tijdstip

Aftrekbaar per schadegeval: 24 uur

 • Bedrag van de vergoeding : 70 € / 77 $ per 24 uur overwerk
 • Maximaal: €420 / $462 per persoon

Onderbreking van het verblijf

Terugbetaling van ongebruikte gronduitkeringen in geval van medische repatriëring of vervroegde terugkeer

 • Pro rata temporis met een maximum van 5 000 € max. per persoon en 30 000 € max. per evenement.

Al deze garanties zijn berekend in euro’s en zijn omgerekend naar US$ tegen de koers van €1 = US$1,11.
Deze bedragen kunnen variëren afhankelijk van de schommelingen in de wisselkoersen tijdens de afdekkingsperiode.