Een complete reisverzekering aangepast aan onze reizen over de hele wereld.

Easy Languages biedt u een volledig verzekeringspakket aan die aangepast is aan al onze formules voor een verblijf in het buitenland, ongeacht uw bestemming.

Deze verzekering dekt medische, chirurgische en tandheelkundige kosten, medische bijstand en repatriëring, bagageverzekering in geval van diefstal of verlies door de luchtvaartmaatschappij en persoonlijke aansprakelijkheid.

Uitgebreide COVID-dekking

  • Medische spoedbehandeling, quarantaine en repatriëring indien de verzekerde in het buitenland COVID-19 of een andere besmettelijke ziekte oploopt.
  • Vervroegde terugkeer van de verzekerde naar zijn land van woonplaats indien “het ministerie van Buitenlandse Zaken van het LAND VAN DOMICILIATIE, of een andere bevoegde instantie van dat land, de verzekerde adviseert naar huis terug te keren wegens COVID-19 of een andere besmettelijke of pandemische ziekte” of indien een gezinslid van de verzekerde besmet wordt met COVID-19 of een andere besmettelijke ziekte terwijl de verzekerde zich in het buitenland bevindt.
  • Ook de gevolgen en bijwerkingen van vaccinatie komen aan bod (hoewel vaccins nog steeds zijn uitgesloten).

Alle deelnemers zijn verplicht om een toereikende reisverzekering af te sluiten ter dekking van medische kosten, medische repatriëring en burgerlijke aansprakelijkheid. Als u niet over een dergelijke verzekering beschikt, kan Easy Languages u een uitgebreide verzekering aanbieden voor ziekte, ongevallen, ziekenhuisopname, repatriëring, enz.

Praktische details

In Europa zijn onderdanen van de Europese Gemeenschap gedekt door de sociale zekerheid en het schoolpersoneel staat tot uw beschikking als u een arts of tandarts moet raadplegen. Uw ziekenfonds of uw sociale zekerheidsinstelling zal u op aanvraag voorzien van de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC).

Voor alle verblijven buiten de EU, moeten de deelnemers een verzekering afsluiten Ziekte-ongeval + assistentie/repatriëring. Voor verblijven binnen de EU is deze extra dekking facultatief, aangezien onderdanen van de Europese Gemeenschap onder de Europese sociale zekerheid vallen. De garantie wordt echter sterk aanbevolen voor repatriëringsdiensten en dringende medische bijstand buiten het kader van de verplichte ziektekostenverzekering.

Onze reisverzekering geldt ALLEEN voor deelnemers die in de Europese Unie wonen.

Onze verzekeringspolis dekt de deelnemers, gevestigd in Europa, op volgende voorwaarden:

  • Verblijf in Europa: 15€/week; 45€/maand; (maximale duur: 12 maanden)
  • Verblijf buiten Europa: 20€/week, 60€/maand (maximale duur: 12 maanden)

De deelnemers die buiten Europa zijn gevestigd :

  • 20€/week, 60€/maand; binnen de jaarlijkse limiet van 360€.

*Europa: Duitsland – Andorra – Oostenrijk – Balearen – Wit-Rusland – België – Bosnië-Herzegovina – Bulgarije – Kroatië – Cyprus – Denemarken – Spanje met uitzondering van de Canarische Eilanden – Estland – Finland – Frankrijk met uitzondering van de overzeese gebieden – Gibraltar – Griekenland + Eilanden – Hongarije – Ierland – Italië + Eilanden – Letland – Liechtenstein – Litouwen – Luxemburg – Macedonië – Malta – Monaco – Noorwegen – Nederland – Polen – Portugal met uitzondering van de Azoren en Madeira – Roemenië – Verenigd Koninkrijk – San Marino – Slowakije – Slovenië – Zweden – Zwitserland – Tsjechische Republiek – Turkije (Europees deel) – Oekraïne – Vaticaanstad.

Overzichtstabel

BijstandsgarantiesBedragen en maxima
Ziektekostenverzekering
Aantal interventies
€ 1.000.000 /verzekerde
Onbeperkt gedurende de geldigheidsduur
Waarvan psychiatrische en psychologische zorg
Verblijfsduur minder dan 3 maanden :
Verblijfsduur van 3 tot 6 maanden :
Verblijfsduur van meer dan 6 maanden :
Niet gedekt
Maximaal € 300/verzekerde
Maximaal € 600/verzekerde
Waarvan Revalidatie, fysiotherapie, chiropractie
Verblijfsduur minder dan 3 maanden :
Verblijfsduur van 3 tot 6 maanden :
Verblijfsduur van meer dan 6 maanden :
Na een ongeluk:
maximaal € 200 /verzekerde
maximaal € 200 /verzekerde
maximaal € 400 /verzekerde
werkelijke kosten
Waarvan Spoedeisende tandheelkundige zorg
Verblijfsduur minder dan 3 maanden :
Verblijfsduur van 3 tot 6 maanden :
Verblijfsduur van meer dan 6 maanden :

maximaal € 200 /verzekerde
maximaal € 200 /verzekerde
maximaal € 800 /verzekerde
Tandartskosten na een ongeval
(ook in het thuisland)
maximaal € 440 / tand
maximaal € 1 300 / ongeval
Waarvan optische kosten (brillen/lenzen) na een ongevalmaximaal € 420/verzekerde
Medische repatriëringwerkelijke kosten
Dokter naar het buitenland sturenwerkelijke kosten
Verzending van geneesmiddelen naar het buitenlandtransportkosten
Verlenging van het verblijf van de verzekerde€ 150 /nacht/verzekerde
maximaal € 1 500
Verlenging van het verblijf van de begeleidende persoon€ 150 /nacht/verzekerde
maximaal € 1 500
Terugkeer naar thuisland na consolidatieretourticket
Terugkeer van een verzekerde begeleiderretourticket
Bezoek van een familielid in geval van ziekenhuisopname
In geval van ziekenhuisopname > 3 dagen :
In geval van ziekenhuisopname > 7 dagen :
Verblijfkosten :

retourticket voor één persoon: maximaal € 1 400
retourticket voor 2 personen: maximaal € 2 800
€ 75 /nacht/persoon voor maximaal 15 dagen; € 105 /nacht voor maximaal 2 personen voor 15 dagen
Repatriëring in geval van overlijden
Vervoer:
Kosten doodskist :
onbeperkt
€ 2 000/verzekerde
Aanwezigheid van een familielid in geval van overlijden
Ticket :
Accommodatie:

retourticket voor één persoon: maximaal € 1 400
€ 75/nacht/persoon, maximaal €1 050
Vroege terugkeer
Reizen van minder dan 5 maanden:
Reis van 5 maanden of langer :
In alle gevallen :

retourticket
retourticket
maximaal €10.000 /verzekerd
Bijstand in geval van verlies of diefstal van documenten in het buitenland
Advies en verzending:
Voorschot contant:

werkelijke kosten
€ 1 000
Papiervernieuwing€ 200 per verzekerde
Verzending van dringende berichtenwerkelijke kosten
Juridische bijstand in het buitenland
Voorschot op de strafrechtelijke borgtocht :
Advocaatkosten

€ 7 500
€ 3 000
VerzekeringswaarborgenBedragen en maxima
Verlies, diefstal of beschadiging van bagage
Waardevolle voorwerpen
Zonder franchise
Vertraagde levering > 24 uur:
€ 3 000 / verzekerde, € 350 / voorwerp
€ 700
€ 200 / verzekerde en € 1 000 / gebeurtenis
Vertraagd transport

Franchise:
€ 70 / 24 extra uren
€ 420 /passagier
24 uur
Opsporings- en reddingskosten€ 2 000 / verzekerde
€ 15 000 / gebeurtenis
Individuele ongevallenverzekering
Sterfte :
Blijvende invaliditeit :

€ 15 000 / verzekerde
€ 100 000 / verzekerde
Wettelijke aansprakelijkheid
Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering

Alle lichamelijke letsels, materiële schade en gevolgschade samen

Waarvan materiële en immateriële gevolgschade

Waarvan schade aan roerende goederen die vermeld staan op de bij het huurcontract gevoegde inventaris:
Verdediging en rechtsmiddelen :


1.000.000 per schadegeval
500.000 per verzekerde persoon

10.000 per claim
20.000 per schadegeval met een interventiedrempel van
€380

Maximale verbintenis per contract en per gebeurtenis: indien meerdere Verzekerden worden vergoed in het kader van eenzelfde gebeurtenis, mag het totale bedrag van de door AXA Assistance betaalde uitkeringen niet meer bedragen dan € 20.000.000 (inclusief belastingen) per gebeurtenis voor alle uitkeringen en alle Verzekerden samen.

Indien het totaalbedrag van de uitkeringen dit algemeen maximum overschrijdt, zullen de uitkeringen aan de verzekerde worden uitbetaald binnen de grenzen van dit maximum,
elke Verzekerde zal dan vergoed worden in verhouding tot het aandeel dat zijn verlies vertegenwoordigt in het totale bedrag van de verliezen die door deze gebeurtenis door de andere Verzekerden van dit contract werden geleden.

Algemene voorwaarden van onze reisverzekering