Annulatie-/verblijfsonderbrekingsverzekering ter dekking van alle eventualiteiten

Easy Languages biedt een annulatieverzekering die u dekking biedt bij onvoorziene gebeurtenissen voor vertrek en bij onderbreking van uw verblijf wegens medische repatriëring of vervroegde terugkeer in geval van nood naar uw land van herkomst.

Hieronder volgen de omstandigheden waarin de verzekering van toepassing zijn:

Reisannulatieverzekering

Onder voorbehoud van de voorwaarden en uitsluitingen bepaald in de algemene voorwaarden, zijn de volgende gebeurtenissen gedekt:

 • Ziekte, ongeval, ziekenhuisopname of overlijden
 • Complicatie van zwangerschap
 • Contra-indicatie na vaccinatie
 • Economisch ontslag
 • Dagvaarding om voor een rechtbank te verschijnen
 • Universitaire herexamens
 • Dubbelen of zittenblijven op school (C-attest)
 • Dringende medische dagvaarding
 • Vernietiging van bedrijfsruimten en/of privéruimten
 • Diefstal uit bedrijfs- en/of privégebouwen
 • Toekenning van een baan of een stage
 • Professionele overdracht, wijziging of weigering van aan de werkgever verschuldigde vakantiedata
 • Weigering van een toeristen- of studentenvisum
 • Diefstal van identiteitskaart of paspoort
 • Ernstige schade aan uw voertuig
 • Annulering van de persoon die de verzekerde vergezelt

Terugbetaling van de kosten bij het onderbreken van een verblijf

Terugbetaling van niet-gebruikte prestaties in geval van medische repatriëring van de verzekerde of vervroegde terugkeer van de verzekerde in geval van ziekenhuisopname of overlijden van een naaste verwant.

“Wat is gedekt?”, “Wat is niet gedekt?” in verband met COVID

Korte samenvatting – Bijstand bij annulering/onderbreking van de reis

Voorbeelden van situaties VOOR HET VERTREK

SituatieDekkingBijkomende informatie
In geval van grenssluiting voor vertrek,
Kan de reis geannuleerd worden?
Niet gedektGekend risico bij aangekondigde pandemie
Als de regering van het land van verblijf de school/universiteit sluit, kan de reis dan geannuleerd worden?Niet gedekt
De verzekerde test vóór vertrek positief op COVID (symptomen of noodzaak om te reizen)GedektMedische toestand, kan de reis geannuleerd worden. Medisch attest vereist
De verzekerde is in contact geweest met een persoon die besmet is met COVID. Kan hij de reis annuleren?GedektMedische toestand, kan de reis geannuleerd worden. Medisch attest vereist
De verzekerde heeft symptomen en wordt de toegang tot het vervoermiddel naar zijn bestemming ontzegd. Kan hij de reis annuleren?GedektMedische toestand, kan de reis geannuleerd worden. Medisch attest vereist
Een gezinslid wordt met Covid opgenomen en bevindt zich momenteel in het ziekenhuis, de verzekerde wenst dus niet meer te reizenGedektZiekenhuisopname van een gezinslid (zoals omschreven in het contract)
Voorbeelden van situaties TIJDENS het verblijf
SituatiesDekkingBijkomende informatie
Tijdens het verblijf dwingt de plaatselijke overheid de verzekerde het land te verlaten en naar huis terug te kerenGedektOnderbreking van het verblijf
De verzekerde wenst zijn reis te onderbreken omdat in het land van bestemming een noodsituatie op het gebied van de gezondheid als gevolg van COVID wordt afgekondigdNiet gedekt
Op de plaats van bestemming moet de verzekerde die niet positief heeft getest op COVID in quarantaine worden geplaatst wegens de regels van de plaatselijke overheid (quarantaine bij aankomst)Niet gedekt
De verzekerde is positief getest op COVID en wenst zijn verblijf te beëindigenNiet gedektIn het geval van Covid, is er geen vervoer toegestaan. Eenmaal genezen, mag de verzekerde het verblijf voortzetten
Tijdens het verblijf gelden beperkingen van overheidswege. Kan de reis onderbroken worden?Niet gedekt
De verzekerde moet terugkeren naar het ziekbed of de begrafenis van een familielid wegens een ernstige ziekenhuisopname of overlijden (COVID)GedektOnderbreking van het verblijf

Praktische details

Voor al onze taalreizen, schoolprogramma’s, en andere programma’s kan een optionele Easy Languages annulatieverzekering worden afgesloten. De annulatieverzekering bedraagt 4% van de kosten van het verblijf.

Deze moet bij de inschrijving worden afgenomen en samen met het voorschot worden betaald. De annulatieverzekering, eenmaal afgesloten, kan niet worden terugbetaald.

Onze annuleringsverzekering geldt ALLEEN voor deelnemers die in de Europese Unie wonen.

Het dekt elk verblijf van meer dan 2 weken in een land van de Europese Unie of elk ander verblijf, ongeacht de duur en de bestemming. Volledige details in de algemene voorwaarden van onze verzekeringspolis