Taalcursus Engels voor jongeren in Brugge

Brugge is ongetwijfeld één van de meest charmante steden van Vlaanderen. De middeleeuwse stad wordt ook wel het “Venetië van het Noorden** genoemd, en is omgeven door kanalen en riviertjes. Het stadscentrum werd door UNESCO benoemd als “Werelderfgoed”.

De stad bevindt zich op ongeveer 10km van de Noordzee, waardoor Brugge ook beschouwd wordt als een zeer gewaardeerde badplaats. Onze taalschool, “Aan de Plas” bevindt zich in centrum van Brugge

Onze taalschool “Aan de Plas”, is ideaal gelegen voor het uitoefenen van sportieve en academische activiteiten, en is open voor studenten tijdens de zomervakantie.

Talrijke culturele bezoeken, activiteiten en ontdekkingen zijn mogelijk vanuit het taalcentrum dat ook nog een uitstekend vrijetijdscentrum blijkt te zijn.

Algemene informatie

 • Verblijf: Minimum één week
 • Duur van de lessen: 50 minuten
 • Aantal studenten per klas: Gemiddeld 12 studenten
 • Niveautest: Op dag van aankomst
 • Vakantiedagen: 21 juli en 15 augustus (programma kan variëren naargelang deze dagen)
 • Duur van activiteiten: 2 uur per dag

Het programma Engels & Activiteiten in Vlaanderen is geschikt voor kinderen van 10 tot 17 jaar om een taalcursus te volgen en deel te nemen aan een sportief of cultureel activiteitenprogramma. Bovendien is begeleiding altijd aanwezig. Dit is een ideaal programma voor kinderen die een eerste taalcursus gaan volgen.

De populatie aan internationale studenten die Nederlands in Brugge komen leren maakt het bovendien ook mogelijk voor uw kind(eren) om vrienden te worden met andere kinderen van rond de wereld. Dit maakt het ook mogelijk voor de studenten om buiten de lesuren hun taalvaardigheden verder te ontwikkelen!

Let op: Niet alle opties zijn doorheen het jaar beschikbaar. Zie tabblad “Data & Tarieven” voor meer details.

De opties

Engels & Cultuur: Dit is de meest intensieve cursus. Er worden 3 lessen per dag gegeven, die de nadruk leggen op het voeren van gesprekken. Het programma wordt vervolledigd door sportieve-, culturele-, en avondactiviteiten. Dit programma past het best bij de studenten die gemotiveerd zijn hun taalvaardigheden sterk te verbeteren op een korte tijd, en die ook kennis wensen te maken met de Vlaamse cultuur, en Brugge zelf.

Engels & Sport: Er worden dagelijks 3 lessen Engels gegeven, die vervolledigd worden door ongeveer tien uur per week aan sportactiviteiten van de gekozen discipline. Deze worden begeleid door professionelen.

Engels & Tennis: De tennislessen worden gegeven in gereputeerde sportieve clubs zoals “TC Brughia” of “Centre Lagina de Heist” (in Knokke). Dit is de ideale wijze om al sportend te werken aan taalvaardigheden. De tennisvelden in de verschillende sportclubs zijn ook allemaal overdekt in geval van slecht weer.

Engels & Paardrijden: “De Blauwe Zaal” is één van de grootste maneges van België, en beschikt over twee overdekte ruiterparcours, en een honderdtal paarden.

Engels & Omnisport: Het programma Omnisport bestaat uit hockey, basketbal, tafeltennis, squash, voetbal, beach volley, kayak, enz. Het exact programma zal afhangen van het weer, en kan dus niet meteen worden bepaald.

Engels & Windsurfen: Het windsurfen neemt plaats in het sportcentrum Watersportclub VVW Brugge. Elke groep telt ongeveer 8 à 10 deelnemers. Al het nodige materiaal wordt door ons ter beschikking gesteld. Opgelet, om zich hieraan in te schrijven moet het kind over een zwembrevet beschikken, of ertoe in staat zijn meer dan 100 meter te zwemmen. Het programma “Engels & Windsurfen wordt enkel in de zomer aangeboden”.

Gecombineerde cursus: De studenten die wensen meer dan één week te verblijven kunnen ervoor kiezen verschillende programma’s te combineren (bijvoorbeeld: een week Engels & cultuur, gevolgd door een week Engels & Sport). Om hiervoor te kiezen, kunt u dit vermelden in het inschrijvingsdossier.

De school streeft ernaar taalonderwijs van de hoogste kwaliteit aan te bieden. Dit is waarom de lessen worden gegeven in kleine groepjes, en de activiteiten worden gehouden op ludieke wijze, waardoor de studenten snel vooruitgang boeken op vlak van woordenschat, luistervaardigheden, en het gebruiken van praktisch Engels.

Ook in de avond worden er begeleide activiteiten georganiseerd in het Engels, zoals bijvoorbeeld filmavonden, bowling, spel zonder grenzen, tafeltennis, enz. De jongsten worden begeleid door tweetalige begeleiders die kunnen communiceren met de studenten in hun moedertaal indien nodig.

Het verblijf neemt plaats op een internaat: de leslokalen en kamers bevinden zich in hetzelfde gebouw. Zo worden de studenten tijdens de volledige duur van het verblijf veilig gehouden.

Verblijf op het internaat

Elk van de 16 kamers (4 tot 6 studenten per kamer) worden goed onderhouden, en hebben tot doel de studenten een comfortabele logeerplaats te bieden voor de duur van hun verblijf. Het internaat zelf biedt een prachtig uitzicht over een meer van 16 hectare. Alle kamers beschikken ook over een badkamer, en aparte WC. Wi-fi wordt ook gratis aangeboden over de hele campus. Het programma is ook inclusief volpension.

Indien het verblijf twee of meer weken lang is, zal een toeslag worden gevraagd voor de nacht van zaterdag tot zondag (zie tabblad “Data & Tarieven”

Extern verblijf

Gastgezinnen die in de buurt op vakantie zijn kunnen er ook voor kiezen hun kinderen zonder verblijf in te schrijven (Dit houdt in dat de derde les van de dag geen deel meer uitmaakt van de cursus). Het middageten, de excursies, en andere activiteiten (sportief en cultureel) maken dan nog steeds deel uit van het programma (van 9u tot 17u). Alle mogelijke opties blijven echter wel beschikbaar (sport, tennis, cultuur, enz.)

Prijs : zie korting in de prijstabel

Opmerking : de lakens zijn niet inbegrepen. Wij vragen de deelnemers een slaapzak of bedlinnen voor een enkel bed mee te nemen.

Transport

Wij organiseren geen reizen naar Brugge maar we kunnen wel een transfer organiseren vanaf het talencentrum naar Brussel Zaventem en andersom.

Praktische informatie

 • Leeftijd van de deelnemers: de cursussen zijn voor jongeren vanaf 8-9 jaar (in de 1e 3 weken van juli) en van 10-12 jaar, van 13-15 jaar en 16-17 jaar tijdens de Paasvakantie.
 • Aankomst: zondag tussen 15 en 16 uur, vertrek op zaterdag tussen 10 en 11 uur.
 • Niveautest wordt afgenomen op zondag na aankomst. Daarna worden meteen de klassen gemaakt om zo geen tijd te verliezen op de maandagochtend.
 • Er is parkeerplaats geregeld voor de aankomst en vertrek van de deelnemers

Wij zijn ons ervan bewust dat deze bijzondere periode ook bijzondere aandacht vraagt voor de veiligheid van uw kinderen en de organisatie.

Daarom hebben we nieuwe maatregelen vastgesteld, die hieronder nader worden toegelicht:

Organisatie van de contactbubbels voor kinderen, jongeren en toezichthouders

Deelnemers aan het meerdaagse kamp met overnachtingen worden verdeeld in contactbubbels van 50 personen, volgens het generieke jeugdprotocol opgesteld door de overheid.

Concreet betekent dit dat het kamp zo zal worden georganiseerd dat het contact binnen de bubbels op een normale manier zal plaatsvinden, maar dat er een afstand tussen de verschillende bubbels zal zijn.

Dit betekent dat voor elke contactbubbel wordt voorzien:

 • Infrastructuur (gebouw en/of terrein/tenten) wordt verdeeld in slaapruimtes, eetruimtes, speelruimtes, sanitaire voorzieningen per luchtbel. Dezelfde ruimte kan worden gebruikt door verschillende bubbels, zolang het wordt gebruikt door teams en gedesinfecteerd tussen twee toepassingen. Deze regel is niet van toepassing op slaapplaatsen.
 • Gebruik van apparatuur: voor zover mogelijk voorzien wij in de distributie van apparatuur in verschillende apparatuurkanalen via bubbeltjes. Objecten die niet kunnen worden verdeeld, kunnen alleen worden gebruikt tussen groepen, mits de contactoppervlakken tussendoor worden gedesinfecteerd.
 • Duidelijke toelichting over de contactbubbels, ook met betrekking tot de infrastructuur en het materiaal.
 • Vaste toezichtshouders per bubbel. Als de toezichthouders bijeenkomen, gelden de op dat moment de geldende sociale afstandsregels.
 • Een kamp dat meerdere dagen duurt met overnachtingen kan bestaan uit meerdere contactbubbels tegelijkertijd.
 • De samenstelling van de bubbels wordt vanaf het begin van het kamp gehandhaafd en contact met mensen van buitenaf wordt vermeden: geen bezoeken, afspraken met ouders voor het storten en ophalen van hun kinderen, bij vertrek en terugkomst.

Noodprocedures en -systeem

Er is een standaard noodprocedure ontwikkeld voor kampen die meerdere dagen duren met overnachtingen. De belangrijkste onderdelen van deze noodprocedure zijn:

 • Aanwezigheid en gebruik van een quarantaineruimte in geval van vermoedelijke besmetting.
 • Zieke deelnemers zullen het kamp verlaten
 • De organisator heeft (kan rekenen op) een beleid van permanente assistentie van de coördinerende organisatie.
 • Coordinatie met een arts die bij verdenking van coronavirusbesmetting kan worden gebeld.
 • In geval van infectie moet contact met grootouders en andere risicogroepen gedurende minstens een week worden vermeden.
 • In geval van besmetting wordt het gemeentebestuur van de stad, evenals de op het kamp aanwezige deelnemers, de begeleiders en de ouders van de deelnemers op de hoogte gesteld.
 • Alle belanghebbenden (deelnemers, ouders, leveranciers, …) worden op de hoogte gebracht van de regels en de genomen maatregelen.
 • Met alle deelnemers aan het meerdaagse nachtkamp worden duidelijke afspraken gemaakt over de te nemen maatregelen en dit wordt (visueel) ondersteund door standaard communicatie/ pictogrammen/scenario’s.

Hygiëne

 • De handwas wordt gedaan aan het begin en het einde van de activiteit, voor en na de maaltijden en bij elk bezoek aan het toilet.
 • De infrastructuur, planning en materialen zullen worden aangepast om de handhygiëne zoveel mogelijk te respecteren.
 • De indeling en het gebruik van de infrastructuur wordt gepland met het oog op de hygiënische omstandigheden.
 • Hoest in de elleboog, gebruik van wegwerpdoekjes en zorg voor gesloten vuilnisbakken.
 • Mondmaskers moeten buiten de contactbubbels worden gebruikt door mensen boven de 12 jaar, in overeenstemming met de algemene richtlijnen.
 • Wondverzorging wordt verstrekt aan de 12-plussers met een mondmasker en eventueel handschoenen.
 • De contactvlakken worden regelmatig volgens de voorschriften gereinigd.
 • De woon- en slaapruimtes moeten regelmatig worden geventileerd.
 • De apparatuur blijft zoveel mogelijk in de contactbubbel. Als het materiaal toch van de ene naar de andere luchtbel gaat, worden de contactvlakken gedesinfecteerd.
 • Indien gebruik wordt gemaakt van apparatuur die door externe personen wordt aangeboden, moet erop worden toegezien dat deze op hygiënische wijze wordt aangeboden en/of geleverd.

Aard van de activiteiten

 • De activiteiten worden zoveel mogelijk in de open lucht georganiseerd.
 • De contactbubbels zullen worden verdeeld over de maximale capaciteit van het veld/gebouw (al dan niet uitgebreid tot een extra speelplaats/infrastructuur).
 • Activiteiten met fysiek contact tussen bubbels zullen niet mogelijk zijn.
 • De activiteiten zullen zoveel mogelijk op de campus plaatsvinden. We vermijden het organiseren van wandelingen met de luchtbel vanwege het contact met buitenstaanders.
 • Bij het verlaten van het domein zullen groepen de maatregelen met betrekking tot het contact met anderen volgen. De samenstelling van de contactbubbel blijft behouden, zodat er geen personen van buitenaf binnen kunnen komen.
 • Bij het in contact komen met andere mensen in de openbare ruimte (bossen, sport- of speeltuinen, openbare pleinen, straten, …), houden we voldoende afstand van diegenen die niet tot de contactbubbel behoren.
 • Excursies waarbij de contactbubbel in contact komt met andere mensen en/of andere bellen worden zoveel mogelijk vermeden. Als dit gebeurt dient dit echter te gebeuren in overeenstemming met de op die locatie geldende richtsnoeren (door b.v. zwembaden, recreatieve voorzieningen zoals pretparken/provinciale parken, …).
 • Wanneer we in contact komen, voor een specifieke activiteit, met externe personen en/of externe apparatuur (huur van apparatuur, van kajak, mountainbike verhuur, realisatie van een touwenparcours, …) zullen de veiligheids- en hygiënevoorschriften worden gerespecteerd.
 • We zullen activiteiten vermijden waarbij sprake is van intensief contact tussen mensen om een mogelijke versnelde besmetting in de contactbubbel te voorkomen.
 • Voor de +12-jarigen zullen de toezichthouders letten op de aard van de activiteit (licht contact is mogelijk, intensief contact is niet aan te bevelen).

De toezichthouders zijn zich bewust van de impact van vermoeidheid op het immuunsysteem van de deelnemers. Zij houden hiermee rekening bij de ontwikkeling van de programma’s en zorgen voor voldoende (nacht)rust voor de deelnemers en voor zichzelf.


Data & Tarieven 2020-2021

Data 2020-2021

Het programma gaat van zondag tot zaterdag (7 dagen, 6 nachten) en wordt elke week van de zomervakantie georganiseerd.

Zomervakantie 2021

 • 04/07-10/07
 • 11/07-17/07 
 • 18/07-24/07
 • 25/07-31/07
 • 01/08-07/08
 • 08/08-14/08
 • 15/08-21/08
 • 22/08-28/08

Mogelijkheid om verschillende opties te combineren (bijvoorbeeld “cultuur” dan “tennis” als het verblijf meerdere weken duurt).

Tarieven 2021

Alle belastingen en inschrijvingsgelden zijn inbegrepen

WPCS 42.0.1

Cursus & activiteiten - Residentie, volpension (duur van 1 tot 4 weken)
ZomerCultuurOmnisportTennisWindsurfenPaardrijdenExamenvoorbereiding
04/07 - 10/07 595 595 655 715 725 715
11/07 - 17/07 595 595 655 715 725 715
18/07 - 24/07 595 595 655 715 725 715
25/07 - 31/07 595 595 655 715 725 715
01/08 - 07/08 595 595 655 715 725 715
08/08 - 14/08 595 595 655 715 725 715
15/08 - 21/08 595 595 655 715 725 715
22/08 - 28/08 595 595 655 715 725 715
Toeslag verblijf
Nacht van zaterdag tot zondag tussen twee cursusweken 90
Huur beddengoed (per week) 25
Speciaal dieet (vegetarisch, halal, ...) 30
Transfert luchthaven of treinstation
BestemmingHeenreisHeen- en terugreis
Luchthaven Zaventem of Brussel-zuid (Thalys) 150 270
Luchthaven van Charleroi (Brussel Zuid) 240 420
Toeslag per transfer
Aankomst tussen 20u (avond) en 10u (morgen) 30
Transfers UM 75
Kortingen
Programma zonder verblijf 165
Familiekorting (vanaf 2de inschrijving) 15

De prijs is inclusief:

 • De cursus Engels
 • Niveautest Engels bij aankomst en vertrek
 • Een deelnamecertificaat
 • Het volledig excursieprogramma inclusief reiskosten en ingangsgelden
 • Activiteiten & animaties (films, barbecue, enz.)
 • Het lesmateriaal
 • Verblijf in volpension in gedeelde kamer
 • Alle sportactiviteiten & het sportmaterieel
 • Toezicht gedurende het volledige verblijf
 • Ongevallenverzekering

De prijs is exclusief:

 • De reis naar & van Brugge
 • Transfers van en naar het vliegveld van Brussel (Zaventem) of het Brusselse Zuidstation
 • Nacht tussen verblijven van meer dan één week
 • De toeslag voor de huur van de bedlinnen (€ 25/week)