Taalcursus Engels voor jongeren in Brugge

Brugge is ongetwijfeld één van de meest charmante steden van Vlaanderen. De middeleeuwse stad wordt ook wel het “Venetië van het Noorden** genoemd, en is omgeven door kanalen en riviertjes. Het stadscentrum werd door UNESCO benoemd als “Werelderfgoed”.

De stad bevindt zich op ongeveer 10km van de Noordzee, waardoor Brugge ook beschouwd wordt als een zeer gewaardeerde badplaats. Onze taalschool, “Aan de Plas” bevindt zich in centrum van Brugge

Onze taalschool “Aan de Plas”, is ideaal gelegen voor het uitoefenen van sportieve en academische activiteiten, en is open voor studenten tijdens de zomervakantie.

Talrijke culturele bezoeken, activiteiten en ontdekkingen zijn mogelijk vanuit het taalcentrum dat ook nog een uitstekend vrijetijdscentrum blijkt te zijn.

Algemene informatie

 • Duur: Minimum één week
 • Aantal lessen per week: 15 (3 lessen per dag)
 • Duur van de lessen: 50 minuten
 • Aantal studenten per klas: Gemiddeld 12 studenten
 • Niveautest: Op dag van aankomst
 • Vakantiedagen: 21 juli en 15 augustus (programma kan variëren naargelang deze dagen)
 • Duur van activiteiten: 2 uur per dag

Het programma Engels & Activiteiten in Vlaanderen is geschikt voor kinderen van 10 tot 17 jaar om een taalcursus te volgen en deel te nemen aan een sportief of cultureel activiteitenprogramma. Bovendien is begeleiding altijd aanwezig. Dit is een ideaal programma voor kinderen die een eerste taalcursus gaan volgen.

De populatie aan internationale studenten die Nederlands in Brugge komen leren maakt het bovendien ook mogelijk voor uw kind(eren) om vrienden te worden met andere kinderen van rond de wereld. Dit maakt het ook mogelijk voor de studenten om buiten de lesuren hun taalvaardigheden verder te ontwikkelen!

Let op: Niet alle opties zijn doorheen het jaar beschikbaar. Zie tabblad “Data & Tarieven” voor meer details.

De opties

Engels & Cultuur: Dit programma is erop gericht jongeren de Belgische en Vlaamse cultuur te laten ontdekken tijdens de culturele activiteiten in de namiddag, d.w.z. 1 of 2 museumbezoeken per dag (Stadhuis, Sint-Sang, Groenighe, Sint-Janshospitaal, Notre Dame, Volkskunde, Sint-Donaas, Gruuthuuse, …). Voor elk bezoek worden toelichtingen of audiogidsen verstrekt (afhankelijk van de bezochte plaats). De jongeren vullen ook kleine vragenlijstjes in. Sport- en vrijetijdsactiviteiten, avondanimatie en excursies naar de kust maken het verblijf compleet.

Engels & Sport: Het omnisportprogramma omvat meestal de klassieke sporten, zoals voetbal, volleybal, baseball,… maar ook kajakken, padel, strandsporten in Zeebrugge… Op de laatste dag, afhankelijk van de voorkeur van de groep: padel/tennis, spelletjes, basketbal, zwembad of bezoek aan Brugge. De verschillende sporten worden ter plaatse bepaald naar gelang van het weer en de samenstelling van de verschillende groepen.

Engels & Tennis: De tennislessen worden gegeven in gereputeerde sportieve clubs zoals “TC Brughia” of “Centre Lagina de Heist” (in Knokke). Dit is de ideale wijze om al sportend te werken aan taalvaardigheden. De tennisvelden in de verschillende sportclubs zijn ook allemaal overdekt in geval van slecht weer.

Engels & Paardrijden: “De Blauwe Zaal” is één van de grootste maneges van België, en beschikt over twee overdekte ruiterparcours, en een honderdtal paarden.

Engels & Omnisport: Het programma Omnisport bestaat uit hockey, basketbal, tafeltennis, squash, voetbal, beach volley, kayak, enz. Het exact programma zal afhangen van het weer, en kan dus niet meteen worden bepaald.

Engels & Windsurfen: Het windsurfen neemt plaats in het sportcentrum Watersportclub VVW Brugge. Elke groep telt ongeveer 8 à 10 deelnemers. Al het nodige materiaal wordt door ons ter beschikking gesteld. Opgelet, om zich hieraan in te schrijven moet het kind over een zwembrevet beschikken, of ertoe in staat zijn meer dan 100 meter te zwemmen. Het programma “Engels & Windsurfen wordt enkel in de zomer aangeboden”.

Gecombineerde cursus: De studenten die wensen meer dan één week te verblijven kunnen ervoor kiezen verschillende programma’s te combineren (bijvoorbeeld: een week Engels & cultuur, gevolgd door een week Engels & Sport). Om hiervoor te kiezen, kunt u dit vermelden in het inschrijvingsdossier.

De school streeft ernaar taalonderwijs van de hoogste kwaliteit aan te bieden. Dit is waarom de lessen worden gegeven in kleine groepjes, en de activiteiten worden gehouden op ludieke wijze, waardoor de studenten snel vooruitgang boeken op vlak van woordenschat, luistervaardigheden, en het gebruiken van praktisch Engels.

Ook in de avond worden er begeleide activiteiten georganiseerd in het Engels, zoals bijvoorbeeld filmavonden, bowling, spel zonder grenzen, tafeltennis, enz. De jongsten worden begeleid door tweetalige begeleiders die kunnen communiceren met de studenten in hun moedertaal indien nodig.

Het verblijf neemt plaats op een internaat: de leslokalen en kamers bevinden zich in hetzelfde gebouw. Zo worden de studenten tijdens de volledige duur van het verblijf veilig gehouden.

Verblijf op het internaat

Elk van de 16 kamers (4 tot 6 studenten per kamer) worden goed onderhouden, en hebben tot doel de studenten een comfortabele logeerplaats te bieden voor de duur van hun verblijf. Het internaat zelf biedt een prachtig uitzicht over een meer van 16 hectare. Alle kamers beschikken ook over een badkamer, en aparte WC. Wi-fi wordt ook gratis aangeboden over de hele campus. Het programma is ook inclusief volpension.

Indien het verblijf twee of meer weken lang is, zal een toeslag worden gevraagd voor de nacht van zaterdag tot zondag (zie tabblad “Data & Tarieven”

Extern verblijf

Gastgezinnen die in de buurt op vakantie zijn kunnen er ook voor kiezen hun kinderen zonder verblijf in te schrijven (Dit houdt in dat de derde les van de dag geen deel meer uitmaakt van de cursus). Het middageten, de excursies, en andere activiteiten (sportief en cultureel) maken dan nog steeds deel uit van het programma (van 9u tot 17u). Alle mogelijke opties blijven echter wel beschikbaar (sport, tennis, cultuur, enz.)

Prijs : zie korting in de prijstabel

Opmerking : de lakens zijn niet inbegrepen. Wij vragen de deelnemers een slaapzak of bedlinnen voor een enkel bed mee te nemen.

Transport

Wij organiseren geen reizen naar Brugge maar we kunnen wel een transfer organiseren vanaf het talencentrum naar Brussel Zaventem en andersom.

Praktische informatie

 • Leeftijd van de deelnemers: de cursussen zijn voor jongeren vanaf 8-9 jaar (in de 1e 3 weken van juli) en van 10-12 jaar, van 13-15 jaar en 16-17 jaar tijdens de Paasvakantie.
 • Aankomst: zondag tussen 15 en 16 uur, vertrek op zaterdag tussen 10 en 11 uur.
 • Niveautest wordt afgenomen op zondag na aankomst. Daarna worden meteen de klassen gemaakt om zo geen tijd te verliezen op de maandagochtend.
 • Er is parkeerplaats geregeld voor de aankomst en vertrek van de deelnemers

Gezondheidscharter Brugge 2021

Bij Easy Languages is de veiligheid van uw kinderen en die van onze organisatoren onze prioriteit. Wij zien erop toe dat de nodige veiligheidsmaatregelen in verband met het COVID-19-virus worden gerespecteerd het risico te minimaliseren.

Wij hebben dus een gezondheidscharter opgesteld en maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat onze taalkampen in de best mogelijke omstandigheden kunnen plaatsvinden.

Wij vragen hierbij dus aan zowel de ouders als de studenten om zich ertoe te verbinden dit gezondheidscharter na te leven, en het ingevuld en ondertekend mee te brengen bij de aankomst, of via e-mail terug te sturen (zie laatste twee pagina’s). 

Om de veiligheid te kunnen garanderen, vragen wij aan al onze studenten één van de volgende documenten bij de hand te hebben bij de aankomst

 • Een negatief Covid-19 PCR-testcertificaat (ten vroegste 72 uur voor de aankomst uitgevoerd)
 • Een geldig vaccinatiebewijs (meer dan 14 dagen voor de aankomst volledig gevaccineerd)
 • Een medisch certificaat van herstel

Indien het niet mogelijk is een PCR-test voor de aankomst te regelen, zal aan het begin van het verblijf een antigeentest worden uitgevoerd (opgelet, de kost ervan is niet inbegrepen bij de kost van het verblijf en zal u worden gefactureerd).

Indien nodig en op uw verzoek, kunnen wij ook een PCR-test inplannen voor het einde van het verblijf van uw kinderen. In beide gevallen verzoeken wij u het toestemmingsdocument in het bijgevoegde bestand in te vullen en het ons voor uw aankomst ondertekend toe te sturen via e-mail.

Wij blijven tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden. Dit document en de daarin vervatte maatregelen kunnen evolueren naar gelang van de aanbevelingen of wettelijke verplichtingen die op het ogenblik van de opleiding van kracht zijn.

Als u vragen heeft over dit handvest of de COVID-maatregelen ter plaatse, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Veiligheidsmaatregelen voor een succesvol verblijf

Wij zijn ons ervan bewust dat deze bijzondere periode ook bijzondere aandacht vraagt voor de veiligheid van uw kinderen en de organisatie. Daarom hebben we nieuwe maatregelen vastgesteld, die hieronder nader worden toegelicht:

Organisatie van de contactbubbels voor kinderen, jongeren en toezichthouders

Deelnemers zullen worden verdeeld in contactbubbels van 100 personen in juli en 200 personen in augustus, zoals aangegeven door de overheid.

Concreet betekent dit dat het kamp zo zal worden georganiseerd dat contact binnen de bubbels op een normale manier kan plaatsvinden, maar dat er wel maatregelen van toepassing zijn buiten de bubbel, of tussen bubbels.

Dit betekent dat voor elke contactbubbel wordt voorzien:

 • Gebruik van apparatuur: voor zover mogelijk regelen we het zo dat verschillende bubbels verschillende apparatuur zullen gebruiken. Apparatuur die niet kan worden verdeeld, zullen alleen worden gedeeld tussen bubbels, mits de contactoppervlakken tussendoor worden gedesinfecteerd.
 • Vaste toezichtshouders per bubbel. Als de toezichthouders bijeenkomen, gelden de op dat moment de geldende sociale afstandsregels.
 • De samenstelling van de bubbels wordt vanaf het begin van het kamp gehandhaafd en contact met mensen van buitenaf wordt vermeden: geen bezoeken en toepassing van de geldende sociale afstandsregels bij de aankomst van onze studenten.

Noodprocedures en -systeem

Er is een standaard noodprocedure in het geval van infecties. De belangrijkste delen ervan zijn:

 • Aanwezigheid en gebruik van een quarantaineruimte in geval van vermoedelijke besmetting.
 • Zieke deelnemers zullen het kamp verlaten
 • Coordinatie met een arts die bij verdenking van coronavirusbesmetting kan worden gebeld.
 • In geval van besmetting worden de ouders van de deelnemers op de hoogte gesteld.

Hygiëne

 • De handwas wordt gedaan aan het begin en het einde van de activiteit, voor en na de maaltijden en bij elk bezoek naar een badkamer.
 • De infrastructuur, planning en materialen zullen worden aangepast om de handhygiëne zoveel mogelijk te respecteren.
 • Mondmaskers moeten buiten de contactbubbels worden gebruikt.
 • De contactvlakken worden regelmatig volgens de voorschriften gereinigd.
 • De woon- en slaapruimtes worden regelmatig geventileerd.
 • De apparatuur blijft zoveel mogelijk in de contactbubbel. Als het materiaal toch van de ene naar de andere bubbel gaat, worden de contactvlakken gedesinfecteerd.

Aard van de activiteiten

 • De activiteiten worden zoveel mogelijk in de open lucht georganiseerd.
 • De contactbubbels zullen worden verdeeld over het terrein/gebouw
 • De activiteiten zullen zoveel mogelijk op de campus plaatsvinden. 
 • Bij het verlaten van het domein zullen groepen de maatregelen met betrekking tot het contact met anderen volgen. De samenstelling van de contactbubbel blijft geldig.
 • Bij het in contact komen met andere mensen in de openbare ruimte (bossen, sport- of speeltuinen, enz.) houden we voldoende afstand van externen.
 • Excursies waarbij de contactbubbel in contact komt met externen en/of andere bubbels worden zoveel mogelijk vermeden.
 • We zullen activiteiten vermijden waarbij sprake is van intensief contact tussen mensen om een mogelijke versnelde besmetting in de contactbubbel te voorkomen.

Samenvatting van de interne voorschriften voor de studenten

 • Draag een masker als je je verplaatst en de eetzaal binnengaat.
 • Gebruik desinfecterende handgel bij elke maaltijd en tussen de activiteiten door
 • Het dragen van een masker is verplicht tijdens de lessen
 • Er is geen toegang tot de keuken
 • We houden de configuratie van de tafels per kamer bij.

De toezichthouders zijn zich bewust van de impact van vermoeidheid op het immuunsysteem van de deelnemers. Zij houden hiermee rekening bij de ontwikkeling van de programma’s en zorgen voor voldoende (nacht)rust voor de deelnemers en voor zichzelf.

Wij danken u voor uw begrip en kijken ernaar uit uw kinderen te mogen verwelkomen voor een aangenaam verblijf.


Data & Tarieven 2020-2021

Data 2020-2021

Het programma gaat van zondag tot zaterdag (7 dagen, 6 nachten) en wordt elke week van de zomervakantie georganiseerd.

Zomervakantie 2021

 • 04/07-10/07
 • 11/07-17/07 
 • 18/07-24/07
 • 25/07-31/07
 • 01/08-07/08
 • 08/08-14/08
 • 15/08-21/08
 • 22/08-28/08

Mogelijkheid om verschillende opties te combineren (bijvoorbeeld “cultuur” dan “tennis” als het verblijf meerdere weken duurt).

Tarieven 2021

Alle belastingen en inschrijvingsgelden zijn inbegrepen

WPCS 42.0.1

Cursus & activiteiten - Residentie, volpension (duur van 1 tot 4 weken)
ZomerCultuurOmnisportTennisWindsurfenPaardrijdenExamenvoorbereiding
04/07 - 10/07 595 595 655 715 725 715
11/07 - 17/07 595 595 655 715 725 715
18/07 - 24/07 595 595 655 715 725 715
25/07 - 31/07 595 595 655 715 725 715
01/08 - 07/08 595 595 655 715 725 715
08/08 - 14/08 595 595 655 715 725 715
15/08 - 21/08 595 595 655 715 725 715
22/08 - 28/08 595 595 655 715 725 715
Toeslag verblijf
Nacht van zaterdag tot zondag tussen twee cursusweken 90
Huur beddengoed (per week) 25
Speciaal dieet (vegetarisch, halal, ...) 30
Transfert luchthaven of treinstation
BestemmingHeenreisHeen- en terugreis
Luchthaven Zaventem of Brussel-zuid (Thalys) 150 270
Luchthaven van Charleroi (Brussel Zuid) 240 420
Toeslag per transfer
Aankomst tussen 20u (avond) en 10u (morgen) 30
Transfers UM 75
Kortingen
Programma zonder verblijf 165
Familiekorting (vanaf 2de inschrijving) 15

De prijs is inclusief:

 • De cursus Engels
 • Niveautest Engels bij aankomst en vertrek
 • Een deelnamecertificaat
 • Het volledig excursieprogramma inclusief reiskosten en ingangsgelden
 • Activiteiten & animaties (films, barbecue, enz.)
 • Het lesmateriaal
 • Verblijf in volpension in gedeelde kamer
 • Alle sportactiviteiten & het sportmaterieel
 • Toezicht gedurende het volledige verblijf
 • Ongevallenverzekering

De prijs is exclusief:

 • De reis naar & van Brugge
 • Transfers van en naar het vliegveld van Brussel (Zaventem) of het Brusselse Zuidstation
 • Nacht tussen verblijven van meer dan één week
 • De toeslag voor de huur van de bedlinnen (€ 25/week)