Vie privée et confidentialité

Bij Langues Vivantes hechten wij het grootste belang aan het respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In dit document wordt uitgelegd hoe wij de gegevens die u ons toevertrouwt, verwerken.

Om u in staat te stellen gebruik te maken van onze online diensten, moeten wij uw persoonlijke gegevens verzamelen. Dit stelt ons in staat om ons aanbod te optimaliseren en aan uw behoeften te voldoen. Bij de verwerking van persoonsgegevens baseren wij ons sinds de oprichting van ons bedrijf op de Belgische en Europese wetgeving (in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de privé-leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) die de bescherming van de gegevens regelt.

Sinds 2018 gebruiken we de GDPR, wat staat voor General Data Protection Regulation (in het Engels, GDPR General Data Protection Regulation en in het Nederlands AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze Europese verordening vervangt de gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG van 1995.

Persoonsgegevens die u ons vrijwillig toestuurt door zich via onze site te registreren of door ons een verzoek om informatie te sturen, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden van het bestand en worden niet aan derden doorgegeven (tenzij de wet dit voorschrijft).

Wij bewaren uw gegevens alleen gedurende de periode die nodig is voor onze transacties of zoals vereist door de wet. Wij sturen u geen reclame of informatie, tenzij u daar uitdrukkelijk om heeft gevraagd, en nemen geen contact met u op via telefoon of e-mail voor de opvolging. Als uw naam op een van onze mailinglijsten staat en u wilt niet meer worden opgenomen, laat het ons dan weten, of u kunt zich te allen tijde met een simpele klik uitschrijven.

Wij begrijpen het belang van de bescherming van de gegevens die onze klanten kiezen om ons te sturen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de overdracht van uw gegevens van onze beveiligde registratiepagina te beschermen met de meest veilige technologie die vandaag de dag beschikbaar is.

Wij begrijpen het belang van de bescherming van de gegevens die onze klanten kiezen om ons te sturen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de overdracht van uw gegevens van onze beveiligde registratiepagina te beschermen met de meest veilige technologie die vandaag de dag beschikbaar is.

Als u vragen heeft over onze privacy statement, onze website of over ons bedrijf, aarzel dan niet contact met ons op te nemen. U kunt via ons menu gemakkelijk onze contactgegevens raadplegen die staan onder het kopje ’Contact’.